20 Δεκ. 2016

Επαγγελματικές πληροφορίες

Η εταιρεία World Sat Center ιδρύθηκε το 2002 

  Τομείς που αποτελούν την εταιρεία

 1.Τομέας: πωλήσεων ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίμων προϊόντων.

2.Τομέας: εγκαταστάσεων ψηφιακών συστημάτων δορυφορικής,επίγειας
   λήψης.

3.Τομέας: τμήματος σχεδιασμού – συντήρησης, μικρών και μεγάλων κεν-
   τρικών εγκαταστάσεων δορυφορικής – επίγειας λήψης.

4.Τομέας: service ηλεκτρονικών συσκευών ( τηλεοράσεις-dvd-hi/fi-
   hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών-monitors )

5.Τομέας: εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης.

   καμερες - συναγερμοι.

 Αμεσο service ηλεκτρονικών συσκευών.

Τεχνική κάλυψη και υποστήριξη.